Национален конкурс за рисунка" Българските народните приказки - извор на мъдрост и доброта" 2016

 • Поканени да участват са всички  до 17 г.
 • Участниците ще бъдат разделени в три възрастови групи
  •    Първа - до 9 г.
  •    Втора  - от 10 до 14 г.
  •    трета  - над 14 г.
 •  две категории:
              І категория – училища по изкуствата; паралелки с  разширено и профилирано изучаване на изобразително изкуство; школи към  Детски комплекси, Центровете за работа с деца и читалища
              II категория – от ОУ, СОУ
 •   Технически параметри:
       Участниците могат да използват пастели, флумастери, бои, цветни моливи, колажна техника или други материали на хартия или картон .
       На гърба на всяка рисунка авторите да попълнят АПЛИКАЦИОННА ФОРМА    в която посочат трите имена,клас и възраст, e-mail  и телефон за връзка, име и  адрес на училището .

•   Крайният срок за изпращане на рисунките е  17.10.2016 г,/важи пощенското клеймо/

 на адрес: ул. "Първи май" № 21; кв.Твърди ливади; гр. Перник 2300 Детски Образователен център ”Дай,бабо,огънче!”    
         

  Специализирано жури ще излъчи победителите в конкурса.

Рисунки с некоректно попълнени апликационни форми няма да участват в класирането!!!

 АПЛИКАЦИОННА  ФОРМА:
За участие в конкурса “Българските народните приказки – извор на мъдрост и доброта”
Име на приказката:..........................................................
Име, презиме, фамилия ...................................
Дата на раждане .............................................
Представител на .............................................(клуб, школа, институция)
Адрес на институцията: ..................................
Телефон: ........................                                            e-mail: ............................

*Моля попълнете e-mail за  обратна връзка и залепете внимателно апликационната форма на гърба на детската рисунка


 

НОВИНИ

  Девети конкурс за мартеници

 "Пижо и Пенда" 2017 г. 

 

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

 "ДАЙ,БАБО,ОГЪНЧЕ!" 2017