Статут 

Преплитането на белия и червения цвят е стар народен обичай носещ вяра в утрешния ден и станал символ на здраве и благополучие. С тази типично българска традиция ще дадем своя принос в общата европейска култура.

            Единадесети конкурс за мартеници „ Пижо и Пенда” 
за изработка на най-голяма, най-дълга, най-оригинална мартеница, пано и обемна кукла

 Организиран от НЧ "П.К.Яворов"1926 с Мещица и Сдружение "Дай,бабо,огънче" гр. Перник 

Съфинансиран   от Община Перник, чрез бюджета за младежки дейности на КСМП

В конкурса може да се участва със следните творби:

  • мартеници
  • пано
  • обемни кукли


Достоверността, художествената стойност и оригиналност ще са критериите за наградите разпределени по групи:
І група - до 7 год.

/ само групова работа/


II група - 7 – 14 години 

/ индивидуална изработка или групова работа/


ІІI група над 14 години 

/ индивидуална изработка или групова работа/

 

Всяка творба трябва да бъде придружена със следната информация:
1. Трите имена и възраст на автора
2.Училище; извънучилищно звено;
3.телефон и email за връзка

Мартениците трябва да бъдат изпратени в срок                           до 20 февруари на адрес:
Перник;кв.„Твърди ливади“; ул. Първи май 21
Детски Образователен център „ Дай,бабо,огънче!“

За допълнителна информация: 

GSM  0893466357 – Георгиева

Не се сърдете, че изпратеното от Вас няма да върнем обратно. То ще бъде съхранено за да участва в ретроспективна изложба през следващитегодини.

 


 

       "НЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО,        ЗА ЖИВОТА ТРЯБВА ДА             СЕ  УЧИМ! "                                               СЕНЕКА

 

 
Посмотреть на Яндекс.Фотках