ШКОЛА ЗА ПОП ИЗПЪЛНИТЕЛИ „ОРФЕЯ ” – поп музика и народни песни

Школата има за цел:
 популяризирането на певческото изкуство сред подрастващото поколение и запознаването им с едни от най-класическите песни от близкото минало и съвременните стилове в най-широк спектър.

 


 

НОВИНИ

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

 "ДАЙ,БАБО,ОГЪНЧЕ!"

11 май 2019