Сдружение "Дай,бабо,огънче!" гр. Перник

 работи в две направления

 образование и култура.

Целите на Сдружението са:

 • Организиране на алтернативни младежки и граждански форми и дейности за ангажиране на свободното време         
 • Подпомагане творческото развитие на децата и младите хора.
 • Съхраняване на културно – историческото наследство  на българите.
 • Повишаване екологичната култура на децата и младите хора  и опазване на околната среда
 • Създаване на условия за реализиране и разпространяване на творчески идеи и продукти, способстващи за насърчаване на разбирателството и приятелството между децата и младите хора .
 • Насърчаване организирането, финансирането, разработването и осъществяването на проекти за развитие на международен младежки обмени и туризъм с цел взаимно опознаване на младите хора от държавите от Европейския съюз и Централна и Югоизточна Европа.
 •  Работа с етническите малцинства в България  с цел подпомагане.
 •  Информиране, организиране и провеждане на концерти, фестивали, семинари, конкурси, конференции, кръгли маси, симпозиуми и други обществено приети форми на общуване и контакти, свързани с образованието, изкуството и културата с участието на младите хора.    

            През 2008г  изградихме  Образователен център”Дай,бабо, огънче!”гр. Перник в който работят занималня I-V клас и клубове по интереси – фолклор,театър, приложно изкуство. Сформирахме  фолклорни групи в няколко детските градини в града.

Организираме и конкурсите:

 • конкурс за мартеница  „Пижо и Пенда”

 • Национален конкурс за детска рисунка „Народните приказки –извор на мъдрост и доброта”

 • Детски фолклорен конкурс „ Дай,бабо,огънче!"

 •  Фолклорно надиграване за любителски клубове "Приятели чрез танца"

 • От скоро отвори врати и нашата танцова къща "Приятели чрез танца"в градовете София и Перник

 •  

 

       "НЕ ЗА УЧИЛИЩЕТО,        ЗА ЖИВОТА ТРЯБВА ДА             СЕ  УЧИМ! "                                               СЕНЕКА

 

 
Посмотреть на Яндекс.Фотках