НА 12 МАЙ/ събота/ 2018 г.

     ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ

 ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН ФЕСТИВАЛ

 "ДАЙ,БАБО,ОГЪНЧЕ!"

От сцената ще звучат песни,приказки, броилки, гатанки… Децата ще танцуват и представят обичани народни игри.

Конкурсът е истински празник на българския дух и показа, че децата на България с радост поемат огънчето на традицията от своите баби.

Конкурсът е организиран от НЧ ,,П.К.Яворов”1926г. с.Мещица и Сдружение „ Дай, бабо, огънче!”- гр. Перник


 

НОВИНИ

  Десети конкурс за мартеници

 "Пижо и Пенда" 2018 г. 

 

НАЦИОНАЛЕН ДЕТСКИ ФОЛКЛОРЕН КОНКУРС

 "ДАЙ,БАБО,ОГЪНЧЕ!" 2018